All posts tagged ‘volksfeest

Selectie beeldmateriaal jubileumboek

Het idee om een jubileumboek te maken voor het Volksfeest Keppel en Eldrik is opgepakt! Begroting en planning zijn gemaakt, subsidie is aangevraagd bij de gemeente Bronckhorst, en de beeldredactie is gestart. Vijf jaar terug is er al veel verzameld. Foto’s, herinneringen, documenten en krantenknipsels. Wat is leuk en bruikbaar, en wat niet?