Het Volksfeest komt naar je toe

Geen Volksfeest dit jaar, maar op 12 september was het tóch een beetje feest in Keppel en Eldrik. Het jubileumboek werd op 500 adressen uitgedeeld en dat gebeurde in stijl. Na het traditionele slaan van het vaandel gingen commissieleden, bielemannen en schutterskoning van deur tot deur om alle bewoners een exemplaar te overhandigen. De avond ervoor werd het eerste jubileumboek overhandigd aan baron en barones Van Lynden op kasteel Keppel, met feestelijke muziek van fanfare Olden Keppel.

jubileumboek Volksfeest Keppel en Eldrik